bijgewerkt 19-11-2018

Aanpassingen door u zelf

Wilt u zelf iets aanpassen in of rondom uw woning?

Doorloop onderstaande stappen om te bekijken of melden voldoende is of dat u toestemming nodig heeft voor de aanpassing die u wilt aanbrengen.

 • Makkelijk te verwijderen aanpassing

  Is de aanpassing die u wilt aanbrengen weer makkelijk te verwijderen dan kunt u dat hier melden. Uitzondering hierop is het plaatsen van een schotelantenne. Daarvoor kunt u hier toestemming aanvragen.

  Melden
 • Harde vloerafwerking

  Als u een harde vloerafwerking (bijv. parket/laminaat/tegels) wilt aanbrengen, dan mag dat alleen onder de voorwaarden die in dit aanmeldformulier genoemd zijn. 

  Melden vloerafwerking
 • Wandafwerking

  Als u op de wanden granol, spachtelputz, tegels en dergelijke wilt aanbrengen, mag dat alleen onder de voorwaarden die in dit aanmeldformulier vermeld zijn. 

  Melden wandafwerking
 • Andere aanpassingen

  Voor alle andere aanpassingen heeft u toestemming nodig en kunt u hier een aanvraag indienen.

  Aanvragen

Meest gestelde vragen

 • Moet ik toestemming aanvragen als ik iets in mijn woning wil aanpassen?

  Als u:

  • de aanpassing weer gemakkelijk en zonder teveel kosten ongedaan kan worden gemaakt hoeft u het alleen hier te melden.
  • een harde vloerafwerking (bijv. parket/laminaat/tegels) wilt aanbrengen, dan kunt u dit hier melden. De voorwaarden hiervoor ziet u bij het melden.
  • op de wanden muurverf/tegels e.d. wilt aanbrengen dan kunt u dit hier melden. De voorwaarden hiervoor ziet u bij het melden.

  Voor alle andere aanpassingen heeft u toestemming nodig van Thuisvester en hiervoor kunt u hier een aanvraag indienen.

 • Aan welke voorwaarden moet mijn aanpassing voldoen?

  Op het aanvraagformulier staan de voorwaarden voor de aanpassing vermeld. Bewaar bij vervanging van standaardonderdelen, zoals deuren en deurbel, de originele zodat deze bij een verhuizing weer teruggeplaatst kunnen worden.

 • Krijg ik een vergoeding voor de door mij aangebrachte aanpassing?

  Als de aanpassing de kwaliteit van de woning verbetert en tot waardevermeerdering leidt, kunt u bij verhuizing hiervoor een vergoeding ontvangen. Voorbeelden van aanpassingen die voor een vergoeding in aanmerking komen zijn een extra radiator, een HR-ketel of keukenuitbreiding. Tijdens de eindinspectie kunt u dit met de opzichter bespreken.

  Minimumvoorwaarden voor vergoeding van de aanpassing zijn:

  • vooraf schriftelijk toestemming van Thuisvester hebben;
  • volgens de voorwaarden van Thuisvester zijn uitgevoerd;
  • kwalitatief goed zijn uitgevoerd.
 • Welke aanpassingen mag ik sowieso niet aanbrengen?

  De gevel van uw woning en de deuren en kozijnen aan de buitenkant mag u niet schilderen. Ook mag u geen klimplanten tegen de gevels laten groeien. Materialen als polystyreen en dergelijke mag u alleen gebruiken als isolatiemateriaal onder voorwaarde dat ze zijn afgedekt met brandvertragende of brandwerende materialen.

 • Wat gebeurt er met de aanpassingen als ik ga verhuizen?

  De aanpassing mag blijven als u daarvoor schriftelijk toestemming heeft gekregen of door Thuisvester tegen huurverhoging is uitgevoerd. De aanpassing moet dan wel nog in goede staat zijn. In alle andere gevallen moet de aanpassing worden verwijderd. Heeft u een kleine verandering zonder toestemming aangebracht? Dan kunt u dat met de opzichter bespreken tijdens de inspectie van de woning.

 • Hoe hoog mag een erfafscheiding in de achtertuin zijn?

  De groene haag mag tussen de 1.80 en 1.90 meter hoog zijn. De houten schutting mag maximaal 1.90 meter hoog zijn. Per gemeente kan er verschil zijn in uitvoering (hoogtes, wel of geen dichte schutting, verplichte groene haag etc.) Informeer bij uw gemeente naar de regels.