bijgewerkt 19-11-2018

Hennep en drugs

Hennep en drugs

Elke activiteit die onder de Opiumwet valt is strafbaar en daarom staat Thuisvester niet toe dat in de woning, in de tuin of in de garage hennep wordt geteeld. Thuisvester hanteert dit strenge beleid om het oneigenlijk gebruik van woonruimte, het illegaal aftappen van elektriciteit en belastingfraude tegen te gaan om gevaarlijke situaties te voorkomen en de leefbaarheid in de wijk te behouden.
Huisuitzetting bij ontdekking

Bij ontdekking van hennep of andere drugs wordt altijd een gerechtelijke procedure gestart. De huurder wordt in de gelegenheid gesteld om zelf zijn huurovereenkomst te beëindigen. Wanneer de huurder de huur niet vrijwillig opzegt, volgt een procedure bij de Kantonrechter met ontbinding en ontruiming als gevolg. De hennepkweker wordt voor een periode van minimaal 3 jaar uitgesloten van huisvesting via Thuisvester. Bij herhaling is langere uitsluiting mogelijk.

Meld verdachte situaties

Activiteiten rondom hennep en drugs veroorzaken vaak overlast voor de omwonenden. Als u denkt dat er in uw buurt hennep gekweekt wordt of dat er in drugs gehandeld wordt, meld dit dan bij Thuisvester via dit contactformulier en de politie via 0900-8844. Belt u liever anoniem, neem dan contact op met het speciale telefoonnummer van de politie (Meld Misdaad Anoniem), 0800-7000.

Melden bij Thuisvester

Meest gestelde vragen

 • Waar kan ik melding maken van een hennepplantage?

  Maak telefonisch melding van een hennepplantage bij de Klantenservice via 085 - 20 20 777 of via dit contactformulier. Dit is ook anoniem mogelijk.

 • Wat is het beleid van Thuisvester met betrekking tot hennep en drugs?

  Thuisvester tolereert geen (voorbereiding van) hennepkwekerijen of andere productiewijze van handel in drugs of welke activitiet dan ook die in strijd is met de Opiumwet. Als blijkt dat hier sprake van is wordt er tot huisuitzetting overgegaan.

 • Waarom heeft Thuisvester zo'n streng beleid?

  Thuisvester hanteert dit strenge beleid omdat we:
  • geen gevaarlijke situaties willen;
  • criminele activiteiten willen voorkomen en bestrijden;
  • de leefbaarheid in de straten en buurten willen verbeteren;
  • gevoelens van onveiligheid willen wegnemen.

 • Hoe handhaaft Thuisvester het beleid?

  Thuisvester heeft een convenant ondertekend met een aantal gemeenten, woningcorporaties, de politie Midden- en West Brabant, het Openbaar Ministerie en Essent waarin ze samen de strijd aanbinden tegen productie van en handel in drugs. Als blijkt dat hier sprake van is wordt tot huisuitzetting overgegaan.

 • Wat gebeurt er als er hennep in de woning, tuin of garage wordt aangetroffen?

  Als blijkt dat er sprake is van hennep of drugs wordt er tot huisuitzetting overgegaan. De hennepkweker wordt voor een periode van minimaal 3 jaar uitgesloten van huisvesting via Thuisvester. Bij herhaling is langere of algehele uitsluiting mogelijk.