bijgewerkt 19-11-2018

Gegevensuitwisseling

Convenant gegevensuitwisseling

De gemeente Oosterhout en Thuisvester hebben een convenant gegevensuitwisseling BRP. Het doel van dit convenant is eerlijke verdeling van sociale woonruimte te bewerkstelligen en woonfraude tegen te gaan. De gegevensuitwisseling voldoet aan de eisen van de privacywetgeving. De verstrekking van persoonsgegevens uit de BRP van de Gemeente aan Thuisvester vindt plaats volgens proces en instructies die partijen met elkaar zijn overeengekomen.

Binnen elke organisatie zijn er drie functionarissen verantwoordelijk voor de uitwisseling van de gegevens. Beide partijen bewaren en verwerken de gegevens die op basis van dit convenant verkregen zijn, niet langer dan noodzakelijk dan voor het doel waarvoor de gegevens verstrekt zijn.

De huurdersgegevens die uitgewisseld kunnen worden zijn:

  • de naam;
  • het geslacht;
  • de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner;
  • het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner;
  • het adres;
  • de bijhoudingsgemeente;
  • de geboortedatum;
  • de datum van overlijden.