bijgewerkt 19-11-2018

Actief in de wijk

Actief in de wijk

Wilt u uw stem laten horen en iets betekenen voor uw wijk? Dan kunt u lid worden van de commissie of vereniging die in uw complex actief is. Als er nog geen bewonerscommissie is kunt u zelf een commissie oprichten. Neem hiervoor contact op met de huurdersvereniging in uw gemeente.
Samen prettig wonen

Een schoon trapportaal, verzorgde tuinen, een net trottoir, goed contact met de buren; het zijn allemaal zaken die van invloed zijn op ons woongenot. Thuisvester wil graag bijdragen aan uw woongenot en de leefbaarheid in uw buurt.

Wat kunt u zelf doen?

U bent als bewoner belangrijk als het gaat om de leefbaarheid en veiligheid in uw complex en wijk. Betrokkenheid en begrip voor elkaar zijn daarbij van groot belang. Zijn er zaken die u niet prettig vindt, probeer ze dan zelf op te lossen of meldt dit via het contactformulier. U ziet als bewoner immers meer dan wij.

Buurtpreventie

Ieder dorp, iedere wijk en iedere buurt is uniek. Ze zien er anders uit en hebben een eigen karakter. Prioriteiten op het gebied van leefbaarheid en veiligheid verschillen daardoor. De politie en gemeente hebben een verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid en leefbaarheid maar buurtbewoners net zo goed. Elkaar kennen (en gekend worden),elkaar weten te vinden en aanspreken op ongewenst gedrag is erg belangrijk. Buurtpreventie kan een instrument zijn om uw buurt leefbaar en veilig te maken én te houden. Buurtpreventie is een vorm van toezicht door bewoners in de eigen buurt en kan een bijdragen leveren aan het terugdringen van overlast, vernielingen en andere incidenten. Het draagt bij aan een hoger veiligheidsgevoel in de wijk.

In Oosterhout zijn inmiddels 25 buurtpreventie groepen opgericht. Zij communiceren onder andere met een Buurtpreventieapp. Daarnaast is er ook de Waaksamenapp waarmee snel en eenvoudig (anonieme) meldingen gedaan kunnen worden over een verdachte situatie in de buurt. De melding komt rechtstreeks binnen bij de politie en de gemeente. Geertruidenberg, Rucphen, Zundert zijn niet of nog niet aangesloten. 

Meer informatie over buurtpreventie in de andere gemeenten waar Thuisvester woningen heeft ,vindt u via GeertruidenbergRucphen en Zundert.

Buurtoverleggen
In Oosterhout organiseren betrokken bewoners buurtoverleggen. Ze praten met elkaar over verschillende onderwerpen als buurtpreventie, verkeersveiligheid en activiteiten. Waar en wanneer er buurtoverleggen zijn vindt u op www.oosterhout.nl.

Meest gestelde vragen