• Hoe werkt onze klachtenprocedure?

  Als u niet tevreden bent over de dienstverlening van Thuisvester volg dan onderstaande stappen.

 • Eerst bespreken

  Bespreek uw klacht met een medewerker van Thuisvester.
  Meestal vinden we samen een goede oplossing.

 • Nog niet tevreden

  Als u nog niet tevreden bent dan kunt u een klacht indienen. U ontvangt hiervan direct een ontvangstbevestiging. Binnen 2 werkdagen hoort u wie uw klacht in behandeling neemt.

  Dien hier uw klacht in
 • Voorleggen aan geschillencommissie

  Als u het niet eens bent met de oplossing van Thuisvester kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie.

Meest gestelde vragen

 • Ik ben ontevreden over hoe Thuisvester heeft gehandeld. Wat moet ik doen?

  Geef bij de medewerker waar u contact mee heeft gehad aan dat u ontevreden bent. Als u uw ontevredenheid besproken hebt met de medewerker en u bent niet tot een oplossing gekomen dan kunt u hier een klacht indienen.

 • Hoe kan ik een klacht indienen?

  U kunt uw klacht indienen via dit digitaal klachtenformulier. Geef hierbij duidelijk aan wat uw klacht is, met wie u reeds gesproken hebt van Thuisvester en waarom u niet tevreden bent over de oplossing.

 • Wat gebeurt er met mijn klacht?

  U ontvangt direct een ontvangstbevestiging van uw klacht.  Binnen 2 werkdagen hoort u wie uw klacht in behandeling neemt. Binnen één week wordt er contact met u opgenomen. Als u er samen niet uitkomt of als u het niet eens met de aangedragen oplossing kunt u daarna uw klacht voorleggen aan de directeur van Thuisvester. Hiermee zet u de formele klachtenprocedure in gang. Thuisvester stelt een intern onderzoek in naar uw klacht waarbij u mogelijk kan worden gevraagd uw klacht persoonlijk toe te lichten. Binnen drie weken ontvangt u dan een bericht met een besluit. Bent u het ook niet eens met het besluit van de directie dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. De plaatselijke huurdersvereniging kan u hierbij helpen.

 • Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing van de directie van Thuisvester?

  Bent u het niet eens met de beslissing van Thuisvester dan kunt u uw klacht voorleggen aan de onafhankelijke geschillencommissie. Uw klacht wordt dan een geschil. U kunt uw geschil alleen schriftelijk voorleggen door een brief te sturen naar de Geschillencommissie Thuisvester, Postbus 75, 4900 AB Oosterhout.

  Vermeld in de brief uw naam, adresgegevens, telefoonnummer, datum en plaats en beschrijf uw klacht. Geef daarnaast de oplossing die Thuisvester heeft gegeven aan en vermeld de reden waarom u daar niet tevreden over bent. Stuur kopieën van de correspondentie mee en onderteken de brief. 

 • Wat is een Geschillencommissie?

  De geschillencommissie is een onafhankelijke commissie die bestaat uit 4 leden (niet voor of bij Thuisvester werkzaam). Tijdens een besloten zitting horen zij alle betrokken personen. Deze commissie stuurt een advies naar de directie van Thuisvester. Dit advies wordt in principe gevolgd. De directie mag alleen gemotiveerd afwijken van dit advies.

 • Waar kan ik informatie vinden over de voorwaarden en taken van de Geschillencommissie?

  In dit geschillenreglement vindt u meer informatie over de voorwaarden en de taken, de samenstelling en de werkwijze van de geschillencommissie.