bijgewerkt 26-03-2017

Huuraanpassing

Huuraanpassing

De huur wordt jaarlijks op 1 juli aangepast. Alle huurders ontvangen hierover vóór 1 mei bericht. 

De huuraanpassing is noodzakelijk om te kunnen blijven investeren in onderhoud en om de verhuurdersheffing op te kunnen vangen. De huuraanpassing is inkomensafhankelijk. Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl

Meest gestelde vragen

 • Waarom wordt de huur jaarlijks aangepast?

  Thuisvester verhoogt jaarlijks de huur om te kunnen blijven investeren in energetische verbeteringen, onderhoud en nieuwbouw van sociale huurwoningen en om de verhuurdersheffing op te kunnen vangen.

 • Wanneer wordt de huur aangepast?

  Ieder jaar op 1 juli, tenzij in het huurcontract een andere datum is afgesproken.

 • Wanneer ontvang ik bericht over de huuraanpassing?

  Minimaal twee maanden voordat de huuraanpassing in gaat. Dit is altijd vόόr 1 mei.

 • Waar is de huuraanpassing afhankelijk van?

  De inflatie en uw inkomen bepalen welke huuraanpassing u krijgt. De inflatie voor 2016 is 0,6%. Afhankelijk van uw huishoudinkomen wordt de huuraanpassing:
  huishoudinkomen tot 34.678 euro:
  0,6% (inflatie) + 0% (inkomensafhankelijk) = 0,6%
  huishoudinkomen tussen 34.678 en 44.360 euro:
  0,6% (inflatie) + 1% (inkomensafhankelijk) = 1,6%
  huishoudinkomen boven 44.360 euro:
  0,6% inflatie + 4% (inkomensafhankelijk) = 4,6%
  Het inkomen wat de belastingdienst doorgeeft is van 2 jaar geleden (van 2014).

 • Wat als mijn inkomen lager is?

  Om te kunnen beoordelen of we door uw inkomenswijziging een andere huurverhoging moeten toepassen hebben we een uittreksel BRP nodig waarop alle personen staan vermeld die op uw adres woonachtig zijn. Dit uittreksel kunt u op vertoon van de huurverhogingsbrief gratis afhalen bij uw gemeente. Daarnaast hebben we van alle personen op het uittreksel een inkomensverklaring en actuele inkomensgegevens nodig.

 • Wat als ik het niet eens ben met de huuraanpassing?

  Als u het niet eens bent met de huurverhoging kunt u vóór 1 juli 2016 bezwaar maken bij de Huurcommissie via www.huurcommissie.nl