bijgewerkt 19-11-2018

Duurzaamheidsvisie

Duurzaamheidsvisie

Thuisvester is een van de koplopers op het gebied van duurzaamheid. Uit onderzoek blijkt dat huurders duurzaamheid ook belangrijk vinden. Ze geven aan dat ze naast een lagere energierekening extra wooncomfort belangrijk vinden maar ook zorgen hebben over het klimaat en het milieu. Dat is belangrijk want met alleen de woningen CO2 neutraal maken zijn we er nog niet. Hiervoor is ook een aanpassing van het woongedrag van de huurders nodig.

Duurzaamheidsvisie Thuisvester

  • We investeren fors in het energiezuinig maken van bestaande woningen. Eind 2020 moeten alle woningen naar gemiddeld label B gebracht zijn.
  • We bouwen nieuwbouwwoningen die CO2 neutraal zijn, de zogenaamde 0-op-de-meter woningen. Dit zijn woningen die bij gemiddeld gebruik net zoveel energie opwekken als ze gebruiken.
  • We onderzoeken bij nieuwe projecten altijd eerst het wooncomfort en de energielasten.
  • We blijven de markt uitdagen om innovaties op het gebied van duurzaam bouwen en wonen te presenteren.
  • We bekijken de mogelijkheden voor een 0-op-de-meter- renovatie om uiteindelijk de bestaande woningen ook naar 0 op de meter te krijgen.
  • Onze ambitie is om eind 2050 het hele woningbezit CO2 neutraal te maken.

Brabantse Deal
Thuisvester maakt deel uit van de zogenaamde Brabantse Deal (een unieke samenwerking tussen woningbouwcorporaties, bouwers, installateurs, brancheorganisaties en overheden (provincie en gemeenten), om Nul-op-de-meter woningen actief op de provinciale agenda te krijgen en product- en procesinnovaties te stimuleren. Dit met als achterliggend doel beperking van de CO₂-uitstoot in de provincie.
Er is een longread verschenen over deze samenwerking waarin terug gekeken wordt op de afgelopen tweeënhalf jaar. Het is een beknopte uitwerking van de stappen die we hebben gemaakt binnen Brabant op het gebied van integrale samenwerking (111 dealmakers) de leerervaringen en op welke wijze we deze leereffecten benutten richting de toekomst.