Directeur-bestuurder neemt afscheid van Thuisvester

OOSTERHOUT- Jan Pooyé vertrekt als directeur-bestuurder bij woningcorporatie Thuisvester. Afgelopen jaren vormde hij samen met Johan Westra het tweehoofdig bestuur. In goed overleg met de Raad van Toezicht is besloten zijn werkzaamheden voor Thuisvester te beëindigen. Voorlopig vervult Johan Westra de rol van directeur-bestuurder van Thuisvester alleen.

Bijdrage in de regio
Als bevlogen en integere directeur-bestuurder heeft Jan Pooyé zich jarenlang met tomeloze energie ingezet voor de sociale volkshuisvesting. Vanuit het gemeentelijk woningbedrijf van de gemeente Zundert heeft hij ten tijde van de verzelfstandiging van woningcorporaties in 1994 Stichting Woonservice opgezet. Vanuit verschillende fusies ontstonden later zorgvoorwonen en Thuisvester, waar hij tot op heden het bestuur vormde met Johan Westra. Met een ondernemende blik heeft hij grote bijdrage geleverd aan de kwaliteit en kwantiteit van wonen in de regio. Daarbij was én is hij zeer betrokken bij de huurders en bijzondere doelgroepen als starters en senioren.

Verschuiving taken
De maatschappelijke rol van woningcorporaties is sterk aan verandering onderhevig door omgevingsfactoren zoals de wijziging in wet- en regelgeving van de overheid (o.a. de invoering van de verhuurdersheffing), de ontwikkelingen op de woningmarkt en de veranderende samenleving. De taken van Thuisvester verschuiven daardoor van ondernemend naar meer beheersmatig. Thuisvester richt zich nog meer dan eerst op de huurders en de primaire taak: het verhuren, beheren en onderhouden van sociale huurwoningen. Hierbij is geconcludeerd dat het bestuur in de huidige samenstelling niet past bij de koers van Thuisvester. Als gevolg daarvan is in goed overleg tussen Jan Pooyé en de Raad van Toezicht zijn vertrek overeengekomen.

Thuisvester in de toekomst
De Raad van Toezicht van Thuisvester zal de komende tijd de gewenste samenstelling van het bestuur onderzoeken. Voorlopig vervult Johan Westra de rol van directeur-bestuurder van Thuisvester alleen. Thuisvester blijft zich inspannen volgens het principe “De huurder eerst!” een betaalbaar thuis te bieden aan mensen met lagere en middeninkomens in de regio West- en Midden-Brabant. Vanuit volkshuisvestelijke rol wordt bijgedragen aan een leefbare omgeving voor huurders zodat zij actief deel kunnen nemen aan de samenleving.

Afscheid
Om Jan Pooyé te bedanken voor zijn inspanningen en prestaties van afgelopen jaren zal er een gepast afscheid georganiseerd worden voor collega’s en relaties in de vorm van een symposium. De exacte datum en invulling hiervan worden nog bekend gemaakt.
 

Geplaatst op: 17 sep 2015
Laatste wijziging: 17 sep 2015

 
Google+TwitterLinked InFacebookE-mail